Vad är grejen med ”Årets Julklapp”?

I år är det 31:a året i rad vi hör om ‘’årets julklapp’’. Men vad är egentligen grejen med årets julklapp? Vilka är det som bestämmer vad det ska bli för julklapp och vad har det för påverkan?
– Årets julklapp är en analys av rådande samhällstrender och en spegling av svenskarnas aktuella och/eller framtida konsumentbeteenden, säger Johan Larsson från HUI.

Årets julklapp utses av HUI – Handelns Utredningsinstitut. De ‘’undersöker, mäter och analyserar hur konsumenter beter sig…’’ Då kanske de är de perfekta personerna att utse den bästa julklappen varje år? Det har de iallafall gjort, och förra året var det 30-årsjubileum av HUIs årets julklapp och detta år är de tillbaka,
med det återvunna plagget.

Johan Larsson jobbar på HUI och är kontaktperson för frågor om årets julklapp.

– Årets julklapp är en analys av rådande samhällstrender och en spegling av svenskarnas aktuella och/eller framtida konsumentbeteenden. För att en produkt ska kunna bli utsedd till Årets Julklapp ska ett eller flera av följande kriterier uppfyllas:
* Produkten ska representera den tid vi lever i
* Produkten ska vara en nyhet eller ha fått ett nyväckt intresse för året
* Produkten ska svara för ett högt försäljnings-
värde eller säljas i stort antal.

Så här skriver HUI om årets julklapp, det återvunna plagget, på sin hemsida: ‘’Årets julklapp 2018… speglar de svenska konsumenternas intresse för nya hållbara alternativ och ökande oro för klimat och miljö. Med det återvunna plagget fångas en tidsanda där nya affärsmodeller och tekniska innovationer föds och tillsammans skapar en mer hållbar konsumtion…’’

Vilka är det då som utser årets julklapp?
– Vi brukar samla hela kontoret till ett spånmöte och sedan är det en grupp på fyra personer som tar förslagen vidare.

Projektet pågår året runt, eftersom årets julklapp representerar HUI’s dagliga arbete med att analysera den svenska detaljhandeln på olika sätt, säger Johan.

Hur börjades årets julklapp och hur har den utvecklats?

– Årets julklapp började 1988 som ett sätt att få mer uppmärksamhet för HUI:s julprognos. Sedan har den utvecklats till något av en tradition där vi får tillfälle att peka på hur vi ser att samhället utvecklas. En tillbakablick på alla Årets julklapp blir som en tidsresa.
Johan säger även att processen även sett likartad ut sedan de började 1988.

Hur brukar folk reagera på årets julklapp? Strävar ni efter att få så lite missnöje som möjligt?

– Vi följer inte reaktionerna på något särskilt sätt. Vi vet att vi har gjort en utnämning utifrån de kriterier vi satt och därmed har vi gjort det vi ska och kunnat. Ris och ros kommer det alltid, men det är bara roligt att klappen väcker engagemang.
Johan säger även att de inte följer försäljningen av produkten de utser.

– Försäljningsmässigt har vi inget svar. På kategori- eller produktnivå finns inte löpande uppföljning. En enskild produkts försäljning är inte så lätt att ta fram så det är svårt att säga hur många bakmaskiner etc. som såldes. Men om man pratar om Årets julklapp i termer av ”flest paket under granen” skulle det sannolikt bli boken varje år.

David Nilsson