Från Solberga till Bahamas

 

Larsa Basman är en tidigare Solberga elev som tog studenten 2016. Hon pluggade samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning beteende. Numera spenderar hon sin tid på Bahamas, där hon har praktik. “Det är lärorikt, utmanande och väldigt kul!”

Larsa Basman, 21, går socionomprogrammet på Mittuniversitetet i Östersund. Hon tycker att studentlivet är väldigt roligt och att man lär sig mycket nytt i varje kurs. Många får en hel del nya vänner, men samtidigt tycker hon att studentlivet är intensivt och att man behöver ha mycket självdisciplin. Och även ha en god planering när det gäller att plugga inför tentor och andra uppgifter då man måste strukturera upp mycket av lästid och annat då ansvaret ligger på en själv. Just nu har Basman praktik i Bahamas i 3,5 månader.                    – Jag valde att göra min andra handledda fältförlagda utbildning (praktik) utomlands då jag ville uppleva hur det sociala arbetet ser ut i en annan kontext och få uppleva en annan kultur och få se hur det är att vara lokalbefolkning i ett land som är mindre utvecklat än Sverige.

Har du fått med dig något från Solberga som hjälper dig i utbildningen?

– Jag upplever att nästan alla ämnen gav mig något i den utbildningen jag läser nu. Speciellt upplever jag att sociologi, humanistisk samhällsvetenskap (HUMSAM) och psykologin, samt historia 2, gav mig en god grund för min utbildning i form av basic förståelse av samhället.

Vad är skillnaden med att ha praktik i Sverige och Bahamas?

– Stora skillnaden är att på Bahamas finns det inte alls lika mycket resurser som i Sverige. I Sverige finns ett annat skyddsnät och jag upplever att folk på Bahamas är mer utsatta för vissa typer av sociala problem än i Sverige, t.ex fattigdom.

Vad är skillnaden med att vara student på gymnasiet jämfört med en student på universitet?

– På universitet är det mer ansvar, men också mer flexibelt, samt att det på universitet är mer inriktat på det man verkligen är intresserad för och vad man utbildar sig för. Samt att man ofta på universitet flyttar hemifrån och lär sig mycket om hur det är att ha ett eget hushåll och göra allt själv. Gymnasiet är en god förberedelse för universitet, men där finns det mer lärare runt i kring sig och det är mer fasta tider som man följer och inte lika flexibelt.

Larsa Basman valde att utbilda sig till socionom för att hon gillar att arbeta och hjälpa människor, samt läsa om hur det sociala problem som uppkommer är kopplat till det globala som sker runt i kring oss. Men även för att hon vill kunna göra skillnad i samhället, men också i någons liv.                                                           – Jag har lärt mig mycket om mig själv, styrkor och svagheter, men också om hur världen ser ut och vilka sociala problem det finns globalt.                                                                                        Hon säger även att hon trivs superbra på utbildningen och hon känner att hon verkligen valde rätt utbildning utifrån vad hon är intresserad av.

    Sofia Shaya