Treornas gymnasiearbete 2023

PÅ SKOLAN. Undrar du på vad årets treor gör för gymnasiearbete? Du kanske letar inspiration till ditt kommande gymnasiearbete. Du kanske redan går i trean och vill läsa om vad andra treor gör för något eller du kanske redan har gått färdigt gymnasiet och tycker det är
intressant att få läsa om vad dagens elever gör för gymnasiearbete.

 

Madelene Johansson, 18 år, ekonomiprogrammet, specialisering inom juridik

”Jag skriver en rapport om gängkriminalitet. I min rapport svarar jag på frågor som exemplvis varför hamnar folk i det gängkriminella livet? Vad är gängkriminalitetens koppling till gangsterrap? Hur ser Koppling ut mellan ungdomen och gängkriminalitet? Men även vad begreppet gängkriminalitet faktiskt innebär. Jag valde att skriva om just gängkriminalitet då det är ett mycket omtalat ämne i media. Min första idé för gymnasiearbete var att jag skulle skriva om seriemördaren Jeffrey Dahmer. Jag fick denna idé efter att jag såg serien om honom på Netflix. Tyvärr hade dock många redan skrivit om honom så jag valde då att göra något annat. Mitt gymnasiearbete hänger ihop med ekonomiprogramet då jag läser juridik. Brott och kriminalitet hänger ju såklart ihop med juridik ämnet. Jag är redan färdig med mitt gymnasiearbete då jag la ner mycket fokus och tid på det tidigt. Jag blev faktiskt färdig med det redan i september 2022. Karin Döring Werme hälpte mig faktiskt lite med källhänvisningen, annars har jag gjort allt mitt arbete själv. Jag tror att mitt gymnasiearbete kommer att hjälpa mig i framtiden då jag har tänkt lite på att att jobba inom rättsväsendet. Gymnasiearbetet kan då vara en bra start.”

 

Belal Makrach, 20 år, Naturvetenskap programmet, specialisering inom matematik

”Som gymnasiearbete skriver jag en uppsats om epigenetik i samband med obotliga sjukdomar. Epigenetik är vetenskapen om kemiska molekyler som finns ovanpå arvsmassan. Molekylerna kan påverkas av utomstående faktorer som exempelvis livsstilen. Jag valde detta som gymnasiearbete då jag sen innan var fascinerad av vetenskapen inom just epigenetik. Vi läste också om det i 1:an. Dessutom jobbar min brors kompis som forskare i Nederländerna inom just epigenetik. Innan jag valde att skriva om epigenetik så tänkte jag faktiskt göra något mer praktiskt. Min första idé var att utsätta växter för olika faktorer såsom olika typer av föroreningar. Däremot bytte jag gymnasiearbete då jag ville göra något mer teoretiskt samt att jag var mer intresserad av epigenetik då det bland annat var mer relevant för den moderna forskningen för exempelvis cancer och diabetes typ 2. Mitt gymnasiearbete hänger ihop med naturvetenskap programmet då epigenetik hör till kursen biologi 1. I både biologi 1 och 2 lär vi oss om hur celler beter sig och utvecklas. Just nu tycker jag att mitt arbete med gymnasiearbetet går ganska bra. Jag läser och researchar fortfarande då jag har mycket att läsa. I min uppsats har jag dock skrivit färdigt min bakgrund, inledning, syfte och frågeställning. Framöver ska börja med att skriva resultatet. Angående mitt gymnasiearbete så har jag fått hjälp av min brors kompis i Nederländerna som är forskare inom epigenetik men jag har också fått hjälp av min bror som är läkare. Jag vet faktiskt inte om mitt gymnasiearbete kommer att vara relevant för min framtid. Jag har ju haft lite planer på att läsa biomedicin dock känner jag att det kan bli lite tråkigt med så mycket läsning. Det vore ju kul att läsa något mer praktiskt såsom exempelvis civilingenjör inom bioteknik.”

 

Ida Sahlström, 18 år, samhällsvetenskap programmet, inriktning beteendevetenskap

”Jag skriver en uppsats om psykopati. Psykopati är alltså vetenskapen om psykopaters störningar och beteenden. Psykopati handlar mycket om just personlighetsstörningar och har mycket med psykopaters tankesätt att göra. Jag valde att skriva mitt gymnasiearbete om just psykopati då jag gillar kriminaldokumentärer och för att jag tycker att kriminalitet är ett intressant ämne. Jag tycker också att det är intressant att läsa om hur psykopater fungerar. Jag tycker att det är Intressant att få lära mig om hur det fungerar hos en människa med brist på empati och liknande. Hur psykopati kopplas till kriminalitet är för att många gärningsmän ofta har psykopatiska drag. Som mitt gymnasiearbete tänkte jag först skriva om kriminologi men jag valde sedan att fokusera in mig på psykopati. Mitt gymnasiearbete kan kopplas till det samhällsvetenskapliga programmet då jag läser inriktnignen beteendevetenskap. I inriktningen beteendevetenskap lär man sig om människors beteenden och deras samspel med varandra. Just nu tycker jag tyvärr att det går väldigt segt med gymnasiearbetet. Främst för att det är svårt att ta tag i det. Det är svårt att prioritera det och orka med det under vardagen. Jag är dock optimistisk om att jag fortfarande hinner. Jag har tagit hjälp av min handledare Anna Bergkvist som har hjälpt mig med struktur och källhänvisning för min uppsats. Jag har även fått hjälp av bibliotekarien med material till min uppsatts. Mitt gymnasiearbete kommer kanske att hjälpa mig i framtiden då jag har lite planer på att fördjupa mig inom kriminologi och polisinriktningen.”

 

Elis Frödin, 18 år, teknikvetenskap programmet, specialisering inom elektronik och mikrodatorteknik

”Som gymnasiearbete bygger jag en bänk som går runtom ett träd. Dessutom gör jag en ritning i solidworks. Solidworks är ett datorprogram där man kan designa objekt i 3D samt göra ritningar. Min första idé för gymnasiearbete var att bygga en högtalare. Denna idén var dock för krånglig så jag bestämde mig för att bygga en bänk istället det behövdes en hemma. Första idén med att bygga en högtalare kostade dessutom för mycket pengar att genomföra. Mitt gymnasiearbete kan kopplas till teknikvetenskap programmet då det har tydliga kopplingar till både teknik och konstruktion. Både att bygga bänken men också att rita själva ritningarna. Jag tycker faktiskt att det går bra just nu med gymnasiearbetet. Däremot är det lite svårt att hitta tid i vardagen som jag kan ägna åt just mitt gymnasiearbete. Det händer ofta att jag är exempelvis upptagen med annat skolarbete. Än så länge har jag faktiskt lyckats med det mesta själv när det kommer till mitt arbete. Däremot kommer jag troligen att behöva hjälp när jag ska bygga själva bänken.Egentligen har inte mitt gymasiearbete någon koppling till någon av mina framtidsplaner. Jag tycker mest att det är roligt att både rita ritningar men även att bygga saker. Det var också en anledning till varför jag valde just detta som mitt gymnasie arbete.”

Påbörjad 3D-design av Elis Frödin