Nobelpristagarna

Nu har årets nobelpristagare blivit presenterade. Vissa av vinnarna var favoriter medan vissa av dem var mer oväntade. Dock har de flesta inte så stor koll på vad nobelpristagarna faktiskt har gjort, därför har vi på Solsidan bestämt oss för att kort presentera pristagarna och deras arbete.

Fredspristagare – International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN). Fredspriset har i år delats ut till en internationell kampanj, som jobbar för att avskaffa kärnvapen. Organisationen jobbar för att avskaffa användandet av kärnvapen och vill uppfylla FNs konvention om ett kärnvapenförbud. Organisationen har lyckats få 122 länder att gå med på ett avtal som vill avskaffa kärnvapen.

Litteraturpristagare – Årets Nobelpris i litteratur har tilldelats Kazuo Ishiguro. Han har tidigare gett ut böcker som Berg i fjärran, Den otröstade, Återstoden av dagen och Vi som var föräldralösa. Han har även skrivit ett flertal manuskript och noveller. Ishiguro föddes  år 1954 den 8 november i Nagasaki, Japan, endast nio år efter hiroshimabomben. Som femåring flyttade han tillsammans med sin familj till England.

Medicinpriset – Medicinpriset har i år givits ut till tre amerikaner: Michael W. Young, Michael Roshbash och Jefferey C. Hall, för “deras upptäckt av molekylära mekanismer som styr cirkadisk rytm”. De har upptäckt hur människor, växter och djur optimerar sin fysiologi så att de är väl förberedda på dygnets olika faser. De har alltså hjälpt oss att förstå mer hur människans biologiska klocka fungerar i samband med jordens rotation.

Kemipriset – tilldelades i år Jacques Dubochet, Joachim Frank och Richard Henderson för deras utveckling av kryoelektronmikroskopi. Detta gör det möjligt att avbilda biomolekyler. Tidigare har man haft problem med att avbilda molekylära processer, men med hjälp av pristagarnas arbete kan man nu frysa biomolekyler mitt i en rörelse. I och med detta kan man visualisera händelseförlopp vilket kan öka förståelsen av livets kemi och hjälpa läkemedelsutveckling.

Fysikpriset – årets tre nobelpristagare i fysik prisas för sitt bidrag till LIGO-detektorn som har kunnat observera gravitationsvågor. Priset delas mellan Rainer Weiss som får ena hälften och Barry C Barish och Kip S. Thorne som får dela på den andra hälften. Vågorna i sig är en upptäckt men de möjliggör också för astronomer att observera kosmiska händelser från en ny vinkel, eftersom att vågorna tränger sig in i allt som kommer i dess väg