Insändare: Alla lögner är dåliga, även vita lögner

Att inte säga sanningen är att ljuga, oavsett liten eller stor så är det fel! Lögner är raka motsatsen till sanningen, det har blivit så normalt med lögner nu förtiden eftersom man undviker det verkliga med hur situationer egentligen ser ut. Man flyr från verkligheten, men bara tillfälligt.

Jag kan förstå anledningen till varför lögner finns och används dagligen, men vad vinner man på det? Man utsätter sig själv och mottagaren för falsk information som kan påverka framtiden och hur saker kommer att se ut. Den största faktorn till varför lögner används så frekvent är för att människor har dåligt konsekvenstänk och ser inte saker i helheter utan vi gör det vi tror bäst för tillfället. Även fast det känns bra i stunden så kommer man ångra sina val senare, men då är det försent.

Varför säga sanningen om den kan såra människor och skapa problem? Det är bättre att få de att tro att allt är bra och förhindra bekymmer. En person som ljuger ofta är inte någon man vill vara vän med och berätta saker för, att vara en lögnare är inte ett bra ryckte att ha och inget man vill vara associerad med. Nästa gång du är på väg till att ljuga så tänk efter en extra gång, det finns mer nackdelar än fördelar men även fördelarna kommer bli nackdelar. Att säga sanningen är moraliskt rätt och gynnar alla. Jag tycker att det är dumt att ljuga, säg sanningen istället oavsett vad, ifall utfallet blir dåligt så är det iallafall bättre att vara ärlig än en lögnare.

Tala sanning