Idrottsgymnasium startar igen efter tretton års uppehåll

En idrottsutbildning kommer till skolan hösten 2024. Johan Johansson och Morgan Andersson har stora planer för en LIU verksamhet.

– Vi hoppas att detta kan locka fler elever till Solberga! säger Morgan.

Morgan Andersson som är rektor här på skolan är en lång man som själv har själv hållit på med basket i sina ungdomsår och han ser detta som en stor möjlighet för Solberga att få hit fler elever.

Johan Johansson som är idrottslärare på skolan har ett ännu större intresse för sport och engagerar sig i idrottslivet. Han ser mycket fram emot att denna utbildning ska ta fart.

Med en lokal idrottsutbildning läser man ett nationellt program med anpassat schema. Utbildningen är en inriktning där du väljer idrott och hälsa specialisering 1 och 2. Det är 200 poäng som dras ut under 3 år och kurserna kommer att innehålla en timme teori och två timmar träning.

De aktuella sporterna
– Vi tar emot alla sporter men det är högst efterfrågan på fotboll, berättar Johan. Fotboll är en populär sport här i Arvika som gör att många sökt det som specialisering.

Detta gör att de kommer kunna anställa en tränare till dem, konstaterar Mikael Holgersson från Arvika Fotboll.

– Alla föreningar som vi har träffat är väldigt positiva till detta, berättar Johan med ett leende. Det är bra då alla elever ska kunna utföra den sport man vill utvecklas inom.

Målet med satsningen
Morgan och Johan startade detta projekt
med tre mål:
1. Få fler att välja Solbergagymnasiet.
2. Stötta föreningslivet i Arvika kommun för att ungdomar ska fortsätta sporta.
3. Att kunna vara kvar i Arvika men ändå kunna satsa på sin sport.

– Det är väldigt vanligt att ungdomar vill satsa på sin sport och söka till idrottsgymnasium som ligger utanför Arvika eller till och med utanför Värmland men känner att man inte är tillräckligt mogen för det, berättar Morgan.

– Vi vill då kunna ge ett hemortsalternativ som ger elever chans att utvecklas, fortsätter Johan.

Fler resurser?
Hela 300 000 kr har skolan ansökt om att få för att kunna utveckla idrottsutbildningen på bästa sätt. Det är inte säkert än om de får den summan och det är inte heller helt fastställt om det blir en utbildning. Men
Morgan är rätt så säker på vad resultatet kommer att bli.

– Det är 99% klart. Politikerna ska bara ta det formella beslutet i slutet av februari. Men alla politiker är positivt inställda till detta och jag ser inga hinder som skulle kunna stoppa det slutgiltiga beslutet, förklarar Morgan med säkerhet.

Orsak till nedstängning 2011
Åren innan den nya gymnasiereformen år 2011 kom så hade Solberga ett idrottsgymnasium som var större än vad den komman- de idrottsutbildningen kommer att bli.

De hade flera kurser lokala kurser som t.ex ledarskap, idrottsfysiologi och träningslära men när den nya reformen kom så fick man endast ha nationella kurser.

– Kurser som heter specialidrott får bara de gymnasium med certifikat för NIU ,nationell idrottsutbildning, och rig, riksidrottssgymnasium, ha så vi valde att inte söka vidare det utan att istället bedriva en liknande satsning fast bara på naturprogrammet, berättar Johan.

Men nu kan de starta upp ett idrottsgymnasium igen med LIU – lokal idrottsutbildning.

Många elever födda 2008 har sökt utbildningen och ser detta som en möjlighet att kunna utvecklas men samtidigt vara kvar på en trygg plats här i Arvika.