Gratis mensskydd på Arvika-skolor!

Mensskydd av alla de slag  är något som är en självklarhet i många tjejers vardag och något vi har behov av. Men mensskydd är konstigt nog inte gratis och ett vanligt paket med 10 st bindor kan kosta upp mot 30 kr.

 I en enkät vi skickade ut till skolans alla elever svarade ungefär hälften av ca 100 elever att de lägger runt 60-100 kr i månaden på mensskydd av olika slag. Det är ganska stora summor pengar varje månad som går till något som man i vissa fall inte har något val till. Detta är något som väcker stor debatt i t.ex. skolmiljöer. Ska skolan dela ut gratis mensskydd? Vi ställde även denna frågan i vår enkät, och ca 85% svarade att de skulle uppskatta att skolan erbjöd gratis mensskydd. 

 

Detta är något som nu uppmärksammats i vår skola och arbetet för att i framtiden kunna erbjuda gratis mensskydd i skolmiljöerna är i full gång. En motion om att införa gratis mensskydd i Arvikas grund- och gymnasieskolor har kommit upp och kommunfullmäktige beslutade att bifalla motionen, det vill säga att de gillar idén och att arbetet har fått ett godkännande att fortsätta. Just nu utreds möjligheterna att införa kostnadsfria mensskydd på skoltoaletterna. Det diskuteras vad för slags mensskydd som ska erbjudas och hur de ska förvaras för att inte förbrukas på fel sätt. 

Frågan om gratis mensskydd har länge varit aktuell i skolans elevråd. Däremot har beslutet att bifalla motionen till kommunfullmäktigen tagit tid, men äntligen närmar vi oss en skola med tillgång till gratis mensskydd. 

Vi har fått möjligheten att  intervjua Nicole Berginge  som är medlem i elevrådet 

Hur kom ni fram till förslaget med gratis mensskydd? 

  • Det togs upp från en elev i höstas och vi är positiva till det. Vi tog upp hur man skulle kunna göra det till verklighet men då vi hade mycket annat  att göra gick inte förslaget vidare. Men för några veckor sedan fick Selma, våran vice ordförande, meddelande av kommunen, de ville prata med elevrådet om just gratis mensskydd. 

Kommunfullmäktige gav förslag och frågor som vad vi tyckte om motionen och hur det ser ut på skolan. Vi diskuterade även hur vi ska lägga upp det och vilka lösningar vi kan ha angående gratis mensskydd. 

Vad var det för lösningar och upplägg ni diskuterade? 

  • Ja, vi kom fram till att gratis mensskydd kan missbrukas, så någon lösning som RedLocker1 kan behövas. Vi diskuterade även om vi ska ha olika val som bindor, tamponger och trosskydd. Skulle vi kunna ta bort någon? Helst ska tillgången till alla tre finnas, men möjligheten till det kommer tyvärr inte finnas på alla toaletter utan det blir några utvalda. Vi vill också ta bort tjej- och killtoaletter, men på grund av fastighetsbolaget har vi inte tillstånd till att ta bort skyltarna. Vi vill gärna få bort uppdelningen som tjej-/killtoaletter då tillgången till gratis mensskydd ska vara tillgängligt för alla.

Hur många toaletter kommer att ha tillgång till gratis mensskydd?

  • Vi har kommit överens att minst två toaletter i varje byggnad kommer ha tillgång till mensskydd. 

Vi fick även chansen att intervjua en av rektorerna här på Solbergagymnasiet Marianne Annersand och hennes åsikt angående förslaget om gratis mensskydd på skolan. 

Hur ställer sig skolan till gratis mensskydd? 

  • Ja det är ju lite mera övergripande än bara Solbergagymnasiet. Vi har haft ett system där vi lagt ut mensskydd på en av toaletterna mitt emot sjuksköterskans rum, och möjligheten att hämta gratis mensskydd har funnits i många år på skolan. Men det behövs ett annat system som fungerar bättre. 
  • Dock hur det kommer att se ut vet vi inte idag. Just nu tittas det på olika lösningar och kostnaden. Man vill ju helst att de ska bli så kostnadseffektivt som möjligt för kommunen. I det här läget gäller det Minneberg och gymnasieskolorna. 

Hur lång tid tror du den här processen kommer att ta?

  • Jag törs inte säga det,  men jag antar processen är i gång så jag antar att det kommer att ske, men jag har svårt att säga exakt när. Men det positiva är att vi får gratis mensskydd Frågan är bara hur det ska ske. 

 

Äntligen närmar vi oss en gymnasieskola med tillgång till gratis mensskydd och att vi kan bara hoppas på att det sprider sig vidare till andra skolor i landet som ännu inte fått upp frågan hos kommunen.  

1Redlokers är ett nordiskt företag för automater för gratis mensskydd till skolor, arbetsplatser och andra verksamheter