Gör det nu!

Prokrastination är ett ord som har lånats till svenskan från engelskans ”procrastination”, vilket är ett substantiv som beskriver handlingen av att skjuta upp saker till morgondagen.
– Det är i princip ett sätt att försätta sig i pressade situationer, säger Nils-Gunnar Anderson, lärare i psykologi på Solbergagymnasiet.

 

Även fast folk rynkar näsorna åt detta sätt att undvika sysslor, uppgifter och generella ting, så är det väldigt vanligt med det. Det är en grej man ser nästintill varje dag, när människor t.ex. skriver uppsatser i sista minuten och blir väldigt stressade över den brist av tid de har kvar, när den uppgiften kunde blivit gjord i lugn och ro under loppet av ett par veckor. Varför gör många av oss så även fast det är ett känt faktum att det bara blir värre ju längre man undviker det?
– Jag tänker att om jag skjuter upp dem så blir de mindre jobbiga, säger Denny Jansson, studerande på Solbergagymnasiet
Och Simon Lindgren, även han på Solbergagymnasiet säger:
– Man tänker att man tar tag i det senare, men det blir inte riktigt så.

Prokrastination är ett ord som är lånat från engelskans ”procrastination”, det beskriver en handling av att skjuta upp en syssla, men engelskan har tagit delar av latin som grund till ordet, ”pro” som betyder framåt och ”crastinus”, som direktöversätts till ”tillhör morgondagen”.

Enligt The Guardian så har en amerikansk studie visat att uppskattningsvis sjuttio procent av studerande i Nordamerika har uppvisat detta beteende. ”Eleverna är biologiskt och socialt benägna att skjuta upp till morgondagen vad vi ska göra i dag”, säger Dr Piers Steel, författare av ”The Procrastination Equation”.

Så det kan ju påverka livet för vissa, om man får in vanan av att ”jag gör det imorgon”. Precis som det är med allting så formar man vanor, att vissa saker görs på vissa sätt, och då är det extra viktigt att skaka av sig det sättet att göra saker.
– Jag har själv en viss tendens att ta det lugnt och jobbar bäst under press, säger Nils-Gunnar.

Om man stressar ihop ett slarvigt utfört arbete i sista minuten så kan det påverka ens betyg, som i sin tur avgör till stor del resten av ens framtid. Denny säger också:
– Det är dåligt för då får man inget gjort, det blir mycket stressigare när man måste lämna in saker, och man går och tänker på det mer.

Vad borde man göra för att sluta skjuta upp på saker?
Simon påstår att:
– Man borde helt enkelt bara ta tag i det. Göra det man måste.
Och det är väl det bästa sättet att fixa detta problem, att ta tag i det själv och göra det man måste.