Ungdomsarbetslösheten minskar i Arvika

Ungdomsarbetslösheten har länge varit ett stort problem i landet. Vad kan det bero på? Vad kan man göra för att minska arbetslösheten? Det är frågor som många ställer sig. Men i Arvika har arbetslösheten minskat bland ungdomar den senaste tiden. 

Ungdomsarbetslösheten har varit hög under 20 års tid, vilket betyder att det inte bara är ett konjunkturproblem utan att det finns strukturella orsaker. Men vid en lågkonjunktur förvärras alltid arbetslösheten. I september 2013 var 18.9 procent av Sveriges ungdomar mellan 15 och 24år arbetslösa, totalt 121 300 ungdomar. Av alla arbetslösa så är 40 procent under 25. Det är stor säsongsvariation, under sommaren minskade antalet arbetslösa med nästan 100 000.

En anledning till att arbetslösheten är så hög kan vara att de höga ingångslönerna gör det svårt för unga utan erfarenhet att få sitt första jobb. Att fler går ut gymnasieskolan utan fullständiga betyg kan också vara en anledning till den höga arbetslösheten.
– Många jobb idag kräver mer utbildning än vad de gjorde förr, och på arbetsförmedlingen märker vi att de som inte har slutbetyg ofta hamnar i lång arbetslöshet och därför har vi tillsammans med folkhögskolorna satsat på en studiemotiverande utbildning för att få dem intresserad av att plugga, säger Jessica Åsberg på Arbetsförmedlingen i Arvika.
Det kan även vara dålig koppling mellan utbildning och arbetsliv som gör så att unga har svårt att hitta jobb. Ungdomarna är också de enligt turordningsreglerna de första som tvingas lämna sina jobb om det är sämre tider.
Kontakter är väldigt viktigt att ha för att hitta jobb i Sverige och det kan också vara en anledning till att det är svårt att få arbete. Därför är det viktigt att man förenklar vägen till det första arbetet. Det kan man göra genom att sänka trösklarna: tillåta en mer flexibel lönesättning, reformera lagen om anställningsskydd och förbättra företagsklimatet i landets kommuner.
– Det är svårt att få jobb utan att ha bra kontakter eftersom de som har kontakter nästan alltid har förtur, säger 18-åriga Kajsa Eriksson som själv har sökt flera olika jobb utan att lyckas.

I Värmland skiljer sig problemen med arbetslösheten kraftigt, särskilt när de gäller de unga.  Storfors har haft länets sämsta siffror flera år i rad och ungdomsarbetslösheten är tre gånger så stor som i Årjäng. Förra året var ungdomsarbetslösheten knappt 23 procent i Värmland. Problemet har varit stort i Värmland men nu börjar det se bättre ut, speciellt i västra Värmland. Arvika var den stad i länet som ungdomsarbetslösheten minskade mest i oktober i år jämfört med året innan. 
 – I Arvika har ungdomsarbetslösheten sjunkit den senaste tiden och det kan bero mycket på närheten till Norge och Charlottenbergs Shoppingcenter då många ungdomar åker dit och jobbar, säger Jessica Åsberg.