Distansens olika vinklar

Under rådande pandemi har de flesta skolor övergått till distansundervisning. Efter intervjuer med elever och lärare från Solberga kan vi se att distansen medför både fördelar och nackdelar.

– Det är fantastiskt att de som inte visat så mycket på plats presterar så bra hemifrån, säger Jenny Frödin, undervisande lärare vid Solbergagymnasiet.

I mars 2020 övergick gymnasieskolorna i Sverige till distansundervisning på heltid vilket kom som en stor chock för många. Elever och lärare fick tänka om och anpassa sig på ett sätt som tidigare inte skett här i Arvika kommun. Det nya beslutet för med sig många aspekter men framförallt ett väldigt stort ansvar för eleverna, det är extra viktigt att ha koll på bland annat mail och uppgifter som ges ut. Viktigt är även att ha en bra kommunikation med lärare för att få all information och den hjälp man behöver.

Höstterminen började som vanligt men i december kom beslutet om delvis distans, vilket fortfarande är aktuellt för Solbergagymnasiet. 

Hur tänker du kring distansundervisning?

-Jag tycker det såklart är jättetråkigt att inte få träffa mina elever på samma sätt, det sociala gör själva helheten, förklarar Jenny. 

Hur ser du att eleverna påverkas av onlineskola?

– Det är väldigt olika, en del som presterar jättebra i skolan tappar drivet då de inte får någon omedelbar respons av klasskompisar, det blir som lärare svårare att nå fram till eleverna. Däremot har vi också sett en stor utveckling hos många, det gör mycket att få sitta hemma i lugn och ro med sitt arbete, berättar hon.

Vad tror du är det viktigaste för att distansen ska fungera bra?

– Den stora faktorn är att våga be om hjälp, de elever som i vanliga fall inte räcker upp handen stannar oftast inte kvar i meet, att våga fråga och be om hjälp är väldigt viktigt, förklarar hon. 

Solberga-eleven Emil Gustafsson menar att det är positivt med distansundervisning då det är ett hjälpmedel som bromsar smittspridningen, men han berättar även att man förlorar det sociala umgänget när man har distans.

-Det är väldigt tråkigt att inte få träffa sina vänner, säger Emil.

Förutom att man går miste om det sociala umgänget påpekar han även att det ibland är svårt med kommunikation mellan elev och lärare, han berättar även att matte är det mest komplicerade ämnet då det är svårt att ha disciplin och ta tag i det.

-Matte är ett ämne som man helst vill vara på plats för, det blir enklare när läraren kan förklara tydligt och visa på tavlan samtidigt som man kan lära sig mycket av sina klasskompisar vid diskussioner, förklarar Emil.

Överlag fungerar distansen väldigt bra och man har även börjat att diskutera ett beslut om fortsatt delvis distans efter pandemin. 

Av: Elin Albertsson & Julia Dahlborg