Insändare: Bekväma stolar i skolan

Jag är en elev och att gå i skolan innebär ofta långa dagar och därför ska man sitta bekvämt. För som elev sitter man minst en timme på en stol som är jättehård. Är stolarna hårda då kan man inte fokusera på det man ska göra. I skolan så finns det många som har det svårt med att sitta på hårda stolar och alltid måste röra på sig. Och på grund av det så har dem ingen fokus och effektiviteten på skolarbetet minskar dramatiskt. I skolan Man vill att eleverna ska ha det bättre och med hjälp av dessa bekväma stolar om man fixar dem då kommer eleverna ha mer fokus och jobbar effektiv säkert. Lärare  tycker att det blir onödigt göra det för det kostar att byta dem redan tillsätta stolar. Det blir dyrt. Vi som Elver behöver detta stolar för att kunna lära oss utan att fokusera på nåt annat.

En elev som vill ha det bättre och bekvämt i skolan