Att mönstra eller inte…

Värnplikt, militärtjänst, exercis och lumpen. Dessa är uttrycken som dyker upp när man talar om att rusta ett land för krig. Krig, som vi i Sverige hållit oss utanför i över 200 år. Beskedet har kommit och efter 6 år ska värnplikten införas igen.

– Det känns jobbigt, säger Jasmin Willig, Ek16.

 

Under årens gång har värnplikten varit mer eller mindre påtaglig. Vi har gått från att vara ett av världens starkaste flygvapen under 1950-talet till år 2010 då soldatutbildningen blev frivillig. Idag är lumpen något som många elevers pappor gillar att berätta minnen från.

– Jag tror fan han sprängde saker, säger Leon Mörne, Ek16, om sin pappa som tagit lumpen.

 

Snart kanske även Leon tar lumpen, för den här våren beslutades det att värnplikten skulle återinföras. Varför? Jo, Sveriges säkerhetspolitiska läge har starkt försämrats och Försvarsmakten lyckas inte längre hitta tillräckligt med frivilliga individer. Därför kommer man att de närmaste åren att kalla 13 000 män och kvinnor till mönstring. Av de 13 000 kommer 4000 att göra militär grundutbildning med värnplikt.

– Jag vill inte, säger Leon och Jasmin håller med.

– Jag kommer inte komma med ändå, menar Jasmin.

 

Från och med juli i år kommer mönstring påbörjas av de som är födda år 1999 och 2000. Och alla som fyller 18 år kommer behöva fylla i ett så kallat beredskapsunderlag. Där kan man visa intresse för försvaret genom att svara på frågor. Genom testet blir det även tydligt vilka egenskaper som eftertraktas i armén. Stresstålighet, teoretiska kunskaper, fysisk styrka och ledarskap är några av de egenskaper som ska hålla måtten.

 

Utbildningarna pågår under ca 9 till 11 månader men kan variera beroende på vilken ställning man får i försvaret. De som tas in för militärtjänst får ca 4500 kr per månad i ersättning.

 

Efter utbildningen kan man med godkända betyg söka till Hemvärnet, officersutbildning eller arbeta som soldat eller sjöman. Men för tillfället är medellönen (18 000 kr/mån) för låg för att attrahera tillräckligt med folk.
Men även om det kan tyckas taskigt att bli tvingad att göra värnplikt så kommer det vara en tid av lärdom och bekantskap, fråga bara era föräldrar!

Läs mer: http://www.forsvarsmakten.se/sv/