Vaccinationen: Är det din tur snart?

Vaccinationen har kommit igång runt om i världen. Här i Sverige började fas 1 i december som fortfarande pågår. Fas 2 har påbörjats och nu även fas 3. 

 

I Arvika startade vaccinationen den 11 januari. Under fas 1 började man att vaccinera äldre personer som bor på kommunens särskilda boenden, de som jobbar inom hemtjänst och deras närstående. I slutet av februari påbörjades fas 2. Då fick alla som var 65 år och äldre börja vaccinera sig. Från och med den 16 april startade fas 3 och alla som är 60–64 år och som är 18–59 år och har en större risk att bli allvarligt sjuk får nu vaccinera sig.

 

När vaccineringen startade var målet att alla skulle vara färdig vaccinerade under det första halvåret av 2021. Men eftersom att det inte finns tillräckligt med vaccin så är det målet inte möjligt att nå längre. För det nya målet så siktar man på att alla som är över 18 år ha fått den första dosen till och med den 15 augusti. 

 

I hela Sverige har totalt 2 242 459 personer blivit vaccinerade och av dem har 638 556 personer fått båda doserna enligt folkhälsomyndigheterna. I Arvika har 6 326 personer vaccinerats och 2 534 personer har fått båda doserna av vaccinet till och den 15 april.

-Våra äldre som har kommunal  hemtjänst och hemsjukvård, dom är i stort sett färdig vaccinerade och har fått två doser, säger Margareta Magnor Nilsson som är Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS här i Arvika  

 

Det står inget säkert datum när nästa fas kommer att starta igång. För Värmland är planen att fas 4 ska börja i slutet av maj enligt 1177:s hemsida. Då gäller det för alla som är 18–59 år och inte har en större risk för att bli allvarligt sjuk .

-All den informationen man kan behöva ha för vaccineringen, den finns på 1177.se, säger Margareta. 

 

Det har rapporterats att vaccin har behövts slängas. I Stockholm har ungefär två doser slängts om dagen, och ca 1 700 doser har slängts sammanlagt, skriver aftonbladet. Och i Jönköping fick 1 900 doser slängas. Det var för att man hade förvarat vaccinet i frys istället för i kylskåp. I Värmland blev det inga stora förluster. NWT skriver att 25-30 doser fick slängas den morgonen när beskedet om pausen av Astra Zeneca vaccinet gick ut. Som det ser ut i nuläget kommer förlusterna inte drabba vaccinationstillfällena och nu hoppas man på att vaccinationen fortsätter utan problem.