Riskerar indraget studiebidrag

När det är dags för studentresor så är eleverna redo för att dra sig mot varmare breddgrader, vilket kan ge konsekvenser för studiebidraget.
– Om man har haft hög frånvaro och missat mycket under året, då tycker jag att man får skylla sig själv, säger Madelen Segolsson, elev på Taserudgymnasiet.

I Borlänge så är det endast en skola som ger giltig frånvaro till de elever som åker på studentresa under skoltid. Enligt Ingemar Grufman som är rektor på Hagagymnasiet så vill de inte ge giltig frånvaro på de som åker, så de åker ändå fast utan lov.

Detsamma gäller på Solbergagymnasiet i Arvika.
     -Ledighet för sådana resor beviljas inte. Om eleven åker ändå skall en anmälan göras av rektor till CSN om ogiltig frånvaro, säger Ulf Groth, rektor på Solbergagymnasiet.

Den skola som kan tänka sig att ge giltig frånvaro för studentresorna är Soltorgsgymnasiet, men de ställer vissa krav på eleverna innan de åker iväg på studentresan.
     ”Några av kraven är att de ska vara klara med skoluppgifter samt ha haft god närvaro under hela året som gått´´, säger Björn Renberg, rektor på Soltorgsgymnasiet i en artikel i DT.se.
Han säger även att eleverna inte längre är barn och att detta gäller deras fritid så de borde behandlas som vuxna. Men de kommer bara att ge ledigt 3-5 juni.
     Det är flera skolor som inte ger ledighet, men de bestraffar inte de elever som åker. Men det kan hända att vissa elever inte får något studiebidrag från CSN den månaden.

Hur ser du på det att man kan bli av med studiebidraget om man åker på studentresa?
– Jag längtar tills det är min tur att åka på studentresa. Och jag tycker att om man har haft hög frånvaro under året och missat mycket så får man skylla sig själv. Det är något man kanske borde ha tänkt på innan man väljer att missa mycket, om man nu har skolkat från skolan och på så vis missat. Men jag tycker inte att de som bara varit borta någon enstaka gång och har bra betyg i skolan ska behöva drabbas av det. För studentresan är ett sätt att få avsluta gymnasiet på. Och jag tycker det är ett bra avslut. Men sen om man missar något prov eller att komplettera något är upp till var och en att ta ansvar för och räkna med de konsekvenser som kan bli, säger Madelen Segolsson.