Rättigheter och skyldigheter på nätet

SA15 fick förra året vara med i en undersökning som gjordes på skolan. Den handlade om eleverna och skulle undersöka vilka kunskaper de hade om sina rättigheter på nätet. Som uppföljning fick därför ettorna och SA15 gå på en föreläsning och rättigheter och skyldigheter på nätet.

 

5 mars kom Liv Höglund från brottsförebyggande centrum, BFC, för att föreläsa. BFC jobbar för att förebygga brott och öka tryggheten i samhället. De arbetar även för att se till att allmänheten, allt från myndigheter till privatpersoner, får kunskaper som kan bidra till ett tryggare samhälle. Höglund berättar att BFC har ett telefonnummer som man kan ringa till om man har blivit trakasserad. Där kan man få hjälp och stöd rent juridiskt med vilka lagar och regler som gäller. Om man vill ha mer stöd finns det ett antal olika organisationer man kan kontakta, såsom tjejjouren.se, killfragor.se och elevhälsan.

 

Kränkningar är ett vanligt förekommande på internet. Anledningen till detta är inte själva tekniken menar Höglund, utan människorna bakom skärmen. Kränkningar har alltid funnits bland människor. Den stora spridning som sker på nätet beror dock på främst anonymiteten som man kan gömma sig bakom, bilder, samt stor och snabb spridning.

 

Höglund visar därefter en film. I Göteborg 2013 ledde uthängningar på instagram till upplopp. Då hade två tjejer, 15 och 16 år gamla, skapat ett konto där de hängde ut och spred rykten om Göteborgs “slampor”. De båda tjejerna åtalades och fälldes senare för förtal och fick betala en stor summa böter. Förtalet och upploppet kunde ske mycket tack vare det skydd och den effektivitet som finns på nätet.

 

Om man blir kränkt på nätet kan det vara bra att ha i åtanke att det som är olagligt i verkligheten även är olagligt på internet. Höglund tar upp ett antal olika lagar som kan vara bra att vara medveten om. Den första lagen hon tog upp var diskrimineringslagen. Den innebär att man inte får diskriminera någon p.g.a. kön, sexualitet, etnisk tillhörig eller liknande. Det är skolans ansvar att se till att ingen blir diskriminerad. Om det ändå skulle hända har skolan en skyldighet att utreda detta. En annan lag som Höglund tog upp var brottsbalken, detta är ett slags samlingsnamn för de centrala straffrättsliga lagarna i Sverige. Brottslagen omfattar brott som förtal, sexuellt ofredande och våldtäkt över internet.

 

Vem bestämmer då om det skett en kränkning? Det gör den som anser sig blivit utsatt. Om man har utsatts för en kränkning är det viktigt att ta kontakt med någon för att få stöd och hjälp. Det är även viktigt att påpeka kränkningen för den som det kom ifrån.