Nytt elevråd vill ha förändringar!

Solbergagymnasiet har nu startat ett elevråd där elever själva får prata och diskutera om olika saker som de tycker att skolan ska förändra. Nu har elevrådet haft sitt första möte.
– Våra två huvudfrågor som vi tog upp var miljön på skolan, att få fler sittplatser och kanske mysigare miljön, säger Rebecca Månsson, ny ordförande.

Elevrådet organiseras av en grupp elever som finns i skolan. Man brukar hålla på med elevråd på grundskolan och på gymnasiet. Deras viktigaste uppgifter är att framföra egna eller andra elevers åsikter och idéer om skolan till skolledningar och värna om elevernas rättigheter. För att det är bara eleverna som vet hur det är att gå i skolan och därför ska det finnas en plats åt dem att yttra sina idéer.
Rebecca Månsson, som går EK18, menar:
– När en person säger någonting så kanske det inte gör så stor skillnad. Men om det är flera personer i ett elevråd som säger det kanske det påverkar mer.

Hon tycker att elevrådet har som uppgift att göra skolan bättre utifrån elevernas synvinkel. Det innebär att det inte bara är elevrådets perspektiv som ska slussas vidare för att faktiskt få saker gjorda.
– Frågorna som kommer upp försöker vi ta tag i och föra vidare till rektorerna, säger Emilia Alfredsson som går EK18, elevrådets nya sekreterare.

Rebecca Månsson och Emilia Alfredsson ville bilda ett elevråd för att få en finare och mysigare skolmiljö samt att de tycker att det är dåligt med sittplatser i korridorerna. Man är trött på att det bara finns två bänkar där. Månsson och Alfredsson kände det skulle vara kul att lyfta upp det här till elevrådet. De gick till sina mentorer och frågade om elevråd, men sen visade det sig att det inte fanns på skolan. Månsson och Alfredsson kände att de ville skapa ett elevråd. Det var deras mentorer som mailade rektorerna om det. Sedan fick tjejerna feedback från dem om att de får starta ett elevråd. Skolledarna tyckte det var jättekul att de nya ettorna ville engagera sig. Tjejerna anser att det är tack vare att de har gått på en liten skola som de har fått inspiration.
– Hade vi inte gått på Estetiska skolan så hade vi inte sett det här tidigare. Då hade vi inte brytt oss för så här ser ju de flesta skolorna ut, säger Emilia Alfredsson.

Och de har dessutom tidigare erfarenhet av elevråd från grundskolan. Men ibland när man vill göra något bra behöver man en budget.
– Alltså om man säger så här, vi har inga pengar i elevrådet att göra vad vi vill med, men vi kan komma till skolan och säga: ”använd pengar på det här”, säger Rebecca Månsson.
För att ett elevråd ska sätta igång behövs alltid folk som bryr sig. Till första mötet kom representanter från alla program utom natur. Johanna Jansson, vice ordförande, kommer sätta upp informationslappar för att rekrytera elever som har intresse och engagemang.
– Alla som vill vara med får komma och sen om de känner att nej det är inte någonting för mig kan de hoppa av, säger Emilia Alfredsson.

Elevrådet har även startat ett Instagram-konto som heter ”solbergaselevrad”. Där kan man se ny information och mötesprotokoll.

 

 Sisi Xu