Insändare: Inför skoluniform!

Skoluniform kan få elever må bättre och ägna saker åt annat på fritiden än att hitta kläder att köpa, ha på sig och tänka på vad andra tycker och tänker. Elever ägnar mycket av deras fritid på att köpa och titta på kläder och lägga pengar på kläder för att se bra ut för andra.

Många elever mår dåligt när det ser andra i deras klass/skola ha på sig dyra och snygga kläder som dem själva inte kan köpa och ha råd med. Varför jag anser att skoluniform är något bra är för att alla då har på sig likadana kläder och ingen kan döma eller säga något om vad andra har på sig.  Det skapar också bättre miljö i skolan, som en mer gemensam skola.

Många unga nu för tiden snattar i klädaffärer för det inte har råd med kläder som de andra i deras skola bär. Man får inte ha på sig det man gillar och vara sig själv. Många föräldrar sliter och jobbar hårt för att köpa kläder till deras barn.

Införskaffa skoluniformer på flera skolor för att få mer tid för annat och för att slippa må dåligt över ens kläder. Såklart så tycker jag att skoluniform är något jättebra.

Inför skoluniform