Hur många av skolans elever dricker alkohol?

Vi på Solsidan skickade en enkät till alla Solbergas elever där vi frågade några frågor om alkohol. Av de 160+ som svarade kan vi se att nästan hälften av skolans elever drack alkohol under Mârten och att ungefär 42% planerar att dricka under Halloween, och 21% procent kanske kommer dricka under Halloween.

Sammanlagt har ungefär 64% av skolans elever planerat eller kommer kanske att dricka alkohol under Halloween, enligt vår undersökning. De svarande var 41% 15-16 år, 34% var 17 år och 22% var 18 år. Endast 0,6%, eller snarare 1 person, var 20 år eller äldre. Ungefär 60% av de svarande var tjejer och ungefär 40% var killar.

Vad gjorde de som inte drack under Mârten? 25% av de som svarade på undersökningen berättar att de var på en plats där minderåriga drack, till exempel en hemmafest, utan att själva dricka.

Under Halloween, berättar vår undersökning, att ungefär hälften av Solbergas elever kommer att vara på en plats där minderåriga dricker utan att själva dricka.

Men hur får skolans minderåriga elever tag på alkoholen? Det vanligaste sättet att få tag på alkohol är genom äldre kompisar som får köpa på systemet. Hela 38% får från äldre kompisar. Det näst vanligaste sättet att få tag på alkohol, som 26,9% av skolans elever gör, är genom kompisar som inte fyllt 20 år än men som fått det på något annat sätt. Ungefär 10% får från sina föräldrar och 10% får genom annan släkt, som till exempel syskon.

Endast 35% av skolans elever berättar att de inte dricker alkohol överhuvudtaget.

Vad dricker de 65% av eleverna för alkohol? De allra vanligaste dryckerna var sprit och cider, vilket ungefär hälften dricker. Tredje vanligaste är att dricka öl vilket ungefär 20% gör. Några få dricker även hembränt och vin.

Vi pratade med skolans rektor, Niklas Karlsson, för att se vad han tycker om resultaten.

Vad får du för tankar över detta resultat?

– Generellt så har alkoholkonsumtionen bland unga minskat, men det är ju oroväckande om det är en stor del av minderåriga som dricker alkohol. Så det är ju viktigt att vi försöker motverka det.

Är du förvånad över att det är så många minderåriga som dricker?

– Nej det är jag inte, det är väl så samhällstrenden ser ut nu, även om det är färre som dricker nu än tidigare.

Var det fler eller färre som drack än vad du trodde?

– Det ser ut ungefär som jag trodde.

Vad har du för tankar om att minderåriga dricker, är det något du ser allvarligt på?

– Jag det är ju klart att det inte är bra att minderåriga dricker, sen är det ju viktigt att förstå i vilka sammanhang de dricker, det är ju stor skillnad, om en ungdom har smakat på alkohol eller om man varit kraftigt påverkad i ett offentligt sammanhang och sen även hur ofta dom dricker. Så det är ju svårt att säga nåt exakt utifrån det men det är klart att vi ska jobba utifrån att minderåriga inte dricker alls.

Är det någonting vi ska jobba med på skolan?

– Vi gör ju en enkät årligen där man får svara på hälsorelaterade frågor och vilka vanor man har och där vi följer upp och ser vilka olika trender som finns. Elevhälsan följer upp frågor kring detta i sina enskilda samtal med elever och även inom vissa kurser, t ex Idrott och Hälsa, jobbar man förebyggande med hälsofrågor.

Är det något ni kanske funderar på att jobba mer med på skolan?

– Ja men det är klart att om man ser att det här är stor problematik som vi måste ta tag i, då får man fundera på hur man kan jobba aktivt med att minska användandet av alkohol, men inte bara alkohol utan även narkotika o.s.v.

   Alexander Ståhl & David Nilsson