Ettorna uppskattar friheten

Solbergas nya åk 1-elever har precis landat och vi på redaktionen blev nyfikna på hur de nya eleverna trivs på skolan så vi bestämde oss för att intervjua några av dem.

 

Elias Bergkvist, 16 år, Naturvetenskapsprogramet 
Elias tycker om Solbergagymnasiet väldigt mycket                           
jämfört med högstadiet. Han tycker att lokalerna
är mycket bättre på Solberga än hans tidigare
skola, Centralskolan. Han är även väldigt nöjd
med sitt val av program.

Vad tycker du om lärarna? Är det någon du vill ge shoutout till?
– Jag tycker att lärarna är väldigt professionella, de vet vad de gör och de brinner för läraryrket. Jag vill definitivt ge en shoutout till Tony Utgård.

Tycker du att vi ska ha mer skolaktiviteter?
– Jag tycker att det är väldigt trevligt när det finns aktiviteter att välja mellan. Det kanske inte tilltalar alla men dem som faktiskt tycker om det borde få fler möjligheter att engagera sig i sådant.

Är det stressigt med plugg, och för lite fritid?
– Just nu känns det som att man får väldigt lite fritid, men jag tror att det främst handlar om att man ska hitta ett sätt att ta hand om sina studier på ett effektivt sätt och lägga upp det på ett bra sätt.

Efter studenten vill Elias plugga vidare på ett universitet men han har inte riktigt bestämt sig för vilket universitet än.

 

Ebba Tjärnestig, 16 år, Teknikprogrammet
Ebba tycker att Solbergagymnasiet är en bra skola och hon trivs på en stor skola. Hon är nöjd med sitt val av program och hon tycker att man gör annorlunda saker nu jämfört med förr.

Vad tycker du om lärarna? Är det någon du vill ge shoutout till?
– Jag tycker lärarna är väldigt bra, Catta är väl härlig.

Tycker du att vi ska ha mer skolaktiviteter?
– Jag är nöjd, dubbelt så mycket aktivitet jämfört med grundskolan.

Är det stressigt med plugg, och för lite fritid?
– Det är väldigt nytt med allt lärande och pluggande.

Efter gymnasiet har inte riktigt Ebba bestämt sig för vad hon vill göra.

 

Hugo Lindgren, 16 år, samhällsvetenskapsprogrammet
Hugo tycker att Solbergagymnasiet är ett bra gymnasium. Han tycker även att SOLIF är en bra skolaktivitet och att det inte behövs någon mer aktivitet.

Är du nöjd med ditt val, eller ångrar du dig?
Nej jag är nöjd med mitt val.

Vad tycker du om lärarna? Är det någon du vill ge en shoutout till?
– Jag vill ge en shoutout till Ulf Gustavsson, jag älskar honom.

Hur känns det att vara yngst på skolan?
– Vet inte. Det känns väl bra.

Är det stressigt med plugg, och för lite fritid?
– Sådär ibland.

Vad vill du göra efter studenten?
– Efter studenten vill jag festa haha, nej men jag vet inte än vad jag vill göra .

 

Matilda Söderström, 16 år, Samhällsvetenskapsprogrammet
Matilda tycker att Solbergagymnasiet är en bra skola med trevliga lärare och elever.  Hon säger även att hon är nöjd med sitt val av program.

Tycker du att vi ska ha mer skolaktiviteter?
– Nej, jag tycker att det är bra med dem vi har.

Vad tycker du om lärarna? Är det någon du vill ge en shoutout till?
– Jag är nöjd över lärarna, dem ser oss elever och dem är trevliga.

Hur känns det att vara yngst på skolan?
– Det känns bra.

Är de stressigt med plugg, och för lite fritid?
– Nej bara man planerar allt så blir det inte stressigt.

Efter studenten vill Matilda plugga vidare men med vad vet hon inte riktigt än.