Fysioterapeuten: “Skithäftigt att kroppen är så anpassningsbar!”

HÄLSA: Marie Kullgren Vikström är en legitimerad fysioterapeut som jobbar inom hälso -och sjukvård. Hon berättar vad hon jobbar med och bland annat vikten av att ta hjälp vid smärta:
-Det är viktigt att bryta den onda cirkeln.

 

Marie Kullgren Wikström i gymmet där de äldre tränar. Foto: privat.

Marie Kullgren Vikström har läst tre år på universitet och dessutom utbildat sig inom massage och akupunktur. Marie förklarar att hon i huvudsak jobbar med äldre personer där hon hjälper till att rehabilitera och förebygga problem/skador.

Hon börjar berätta att de vanligaste besvären hos människor är ryggproblem, knäproblem, frakturer och belastningsskador. För de äldre är höftskador vanligast.
-Mycket skador eller sjukdomar ligger i rörelseapparaten, det vill säga i muskler, leder och skelett, säger hon.
Fysioterapeuterna behöver då göra en bedömning av hur problemet ska botas och lindras.

Marie fortsätter sedan och berättar att hon och ett par andra fysioterapeuter håller gruppträningar för de äldre två gånger i veckan för att förebygga skador.
-Efter var åttonde vecka stämmer vi av med patienten och gör en bedömning utifrån det satta målet.
Fortsättningsvis säger hon:
-Vi ser så bra respons av träning för äldre.

Marie förklarar att hon många gånger hör de äldre prata om att det inte kommer göra någon skillnad om de börjar träna, att de är för gamla. Enligt Marie så visar forskning att man kan få fantastiska resultat även fast man är 90 år eller äldre.
-Det är skithäftigt att kroppen är så anpassningsbar även vid det äldre tillståndet.

Hon menar att det är avgörande för de äldre att förebygga och rehabilitera skador om de ska kunna förbli självständiga och bo kvar i sina hem vilket är de flestas mål.
-Är du stadig på benen så ger det dig en trygghet, men även om man inte kan gå så ska man ändå få ett bra och meningsfullt liv, tillägger hon.

Borde jobba på varje skola

Marie fortsätter sedan samtalet och säger att en fysioterapeut borde jobba på varje skola eftersom det finns mycket som de skulle kunna förebygga och hjälpa eleverna med. Exempelvis psykisk ohälsa som har blivit allt vanligare, men även om andra viktigheter såsom kroppens funktion och hållning.

-Det är viktigt att det inte går för långt och därför måste eleverna få hjälp om hur de ska hantera ångest, smärta och stress.

Fysioterapeuter ger olika behandlingar beroende på vad patienten behöver. Både mer fysiska övningar men också övningar för det mentala som exempelvis spänningsträning, olika andningsövningar, andningsbasal-och kroppskännedomsträning.
-Spänningar är något man kan gå med utan att man tänker på det vilket bland annat leder till ömhet i musklerna, förklarar hon.

På vårdcentraler där fysioterapeuter arbetar är det vanligt förekommande att ungdomar behöver hjälp med rehabilitering efter träningsskador.
-Det är svårt om man idrottar mycket utan att dra på sig överbelastningsskador.

Hon menar att det är lätt att förvärra en skada om man inte tar hjälp.
-Det är viktigt att bryta den onda cirkeln, konstaterar hon.

Marie berättar att man inte kommer åt orsaken på problemet om man endast behandlar genom att knäcka rätt kroppen. Det som håller i längden är att utföra träningsövningar för att stärka kroppen att bli så hållbar som möjligt.
-Någonstans finns det en orsak till varför patienten har besvär och då är inte en manipulation hållbart i längden, säger hon och sedan tillägger:
-Det kan bland annat vara stelheter, svagheter eller sidoskillnader i kroppen som patienten behöver jobba med.

Marie förklarar att den generella rekommendationen för att förebygga fysiska, men också psykiska skador är att vara fysiskt aktiv minst 150 minuter i veckan.
-Man har enligt forskning sett ännu större hälsoeffekter om man istället fördelar minst 300 minuter fysisk aktivitet i veckan.

Just vad den fysiska aktiviteten består av är inte så viktig utan det är pulshöjningen i sig som är det viktiga.
-När du jobbar med dem stora muskelgrupperna får du igång pulsen vilket gör att de behöver mer blod som får hjärtat att pumpa och det är det som är det viktiga.

Marie anser dessutom att det mentala välmåendet ökar i och med den fysiska aktiviteten och att fler borde bli bättre på att röra på sig.
-Det är riktigt skrämmande om man tittar på hur stillasittande vi människor blivit.

Människor tror att de är mer aktiva än vad de egentligen är. Även om man utövar en sport eller utgör någon fysisk aktivitet så sitter människor för det mesta stilla den övriga tiden av dygnet.
-Människan är lat i grunden och det blir lätt ett befäst beteende.

Ridterapi framgångsrikt

Ridterapi har visat sig vara väldigt framgånsrikt när det gäller både
smärtrehabilitering då man får jobba med de rätta muskelgrupperna, men
också inom rehabilitering där personer med funktionshinder lär sig att hitta en motorisk kontroll.
– Jag har själv ingen kompetens angående ridterapi, men det finns flera fysioterapeuter som har det och det är bland annat det som gör dethär yrket så intressant. Vi fysioterapeuter blir aldrig färdigutbildade då det finns så många områden att jobba inom.

Finns det några negativa effekter av mycket aktivitet?

-Skador kan exempelvis uppstå när man ökar itensiteten på sin träning för snabbt så att inte kroppen hänger med. Det kan även ge negativa effekter om man rör sig väldigt ensidigt och tränar för mycket utan att hinna återhämta sig.

Vid pågående träning bryter man ner kroppen och sedan när den får i sig näring och sömn så byggs den upp igen.
-Återhämtningen är verkligen grymt viktig för en hållbar kropp.

Samtalet avrundas med att Marie berättar vad det roligaste med hennes jobb är:
-Det absolut roligaste med mitt jobb är att förebygga så att besvären inte ens hinner uppstå.

Tess Lundaby