Från kaféägare – till politiker

Trots att det inte var Kristina Bengtsson Nilssons tanke att jobba med politik så har hon nu suttit i två år som moderat oppositionsråd  i Arvika. När Solsidan träffar henne berättar hon om allt ifrån Citykonditoriet till hot mot politiker och japanska hälsoprodukter.

 

Citykonditoriet

 

När Kristina Bengtsson Nilsson gick en kurs inom hemvården fick hon syn på en artikel där det stod att Citykonditoriet i Arvika skulle läggas ner. Det tyckte hon var synd, eftersom hon tyckte att det var ett fint och gammalt kafé med originalinredning.

 

-År 1987 gick jag till kommunen och sa till skoldirektören att jag tycker kommunen skulle kunna köpa Citykonditoriet och driva det – med praktikanter och elever från skolan. Men det gick inte för kommunen kunde inte köpa privata företag och det hade ju inte jag en aning om den gången!

 

-Men kommunen föreslog däremot att jag skulle köpa hela kaféet.  Och då sa jag att jag inte skulle ha något kafé, för det ligger inte på min agenda. Sen gick det ett par månader och så hade jag varit på banken och lånat 250 000 kr och jag hade köpt Citykonditoriet och stod med nyckeln i handen till nyår 87-88. Så det var raskt!

 

Friskvård

 

Kristina berättar sedan att hon drev kaféet i 11 år tills hon fick problem med eksem. Det var en av anledningarna till att hon kände att det var dags att göra något annat.

-Jag la ut konditoriet till försäljning och det blev sedan sålt drygt ett år efter.På grund av mina handeksem så kom jag i kontakt med japanska hälsoprodukter . Då hamnade jag i den branschen under några tiotal år och gick då även en friskvårdsutbildning.

 

Kyrkopolitik

 

Senare blev Kristina involverad i kyrkopolitiken, vilket var vägen som ledde henne in i politiken. Trots att Bengtsson Nilsson inte gick i kyrkan varje söndag ansåg hon ändå att kyrkans verksamhet var något viktigt och att hon gärna ville jobba för kyrkans framtid.

 

Valet 2014

 

Vid förra valet år 2014 blev hon tillfrågad att bli medlem i Moderaterna. Hon hade inte alls detta i tankarna men så blev fallet. Hon hamnadehögt på kommunlistan och slutade på en andraplats.

 

Efter ungefär ett halvår i fullmäktige så valde Jan Wettmark (dåvarande innehavare av 1:a platsen red:s.anm) att gå i pension. Majoriteten av moderaterna hade då förtroende för Kristina vilket innebar att hon från år 2016 tog över som gruppledare. Kristina har därefter fortsatt som oppositionsråd i Arvika inför kommande val.

 

Högt ljud i centrum

En fråga som diskuterats år ut och år in i Arvika, är hur länge på natten man skall få köra bil med hög musik i centrum. Ungdomar uttrycker att de ska ha rätt till att åka runt i sin bilar medan personer som bott i fastigheter nära centrum klagat över brist på sömn de fått p.g.a. den höga musiken. Bengtsson Nilsson har en idé om hur alla skulle kunna bli nöjda:

För det första så är det en olidlig situation för de som bor inne i Arvika och får störd nattsömn. Men om ungdomarna kan få aktiviteter anordnade för dem så kan detta avleda dem från gatorna som är i centrum.

 

Engagemang

 

Slutligen talar Kristina om att det behövs fler ungdomar som börjar engagera sig i politik. Hon menar även att det finns svårigheter med att rekrytera människor till politiken i dagens läge. Detta är till följd av att människor som arbetar inom yrken som t.ex. lärare, vårdpersonal samt chefer för kommuner, inte vill att deras politiska aktivitet ska medföra skada för deras yrkesroll.

-Om inte arbetsgivarna pushar på politiskt arbete kommer vi få problem med demokratin. Till slut kommer det bli experter som bestämmer allting. Det är ju vanligt folk som ska vara med i politiken!