ENKÄT: Eleverna överger (L) − och (V) går starkt

Diagrammet visar hur Solbergas elever skulle rösta om det var val idag.

POLITIK. Solbergagymnasiets elever har övergett Liberalerna, och en majoritet har lågt förtroende för regeringen. Samtidigt går Vänsterpartiet starkt bland både kvinnor och män, och blir näst stört totalt. Det visar Solsidans politiska enkät.

59 elever, varav 35 kvinnor och 24 män, har svarat på enkäten, där vi frågat om hur eleverna skulle rösta om det var val, vilken politisk fråga som är viktigast för dem och hur stort intresse de har för politiken.

Den viktigaste politiska frågan för både män och kvinnor är kriminalitet, migration och integration. Av kvinnorna tycker 28.6% att frågan är viktigast, och bland männen var samma 33%. Den totala siffran är 30.5%.

Så här har eleverna svarat på frågan om vilket politiskt ämne de tycker är viktigast just nu.

Kvinnor prioriterar klimatet

Bland kvinnor är även klimat och miljö en mycket viktig fråga. Den kommer på andra plats efter kriminaliteten då 20% av kvinnorna satt frågan högst. Samtidigt har ingen av männen svarat att klimatet är den viktigaste frågan.

Viktigaste politiska frågan (kvinnor)

1. Kriminalitet, migration & integration
2. Klimat och miljö
3. Ekonomi
4. Vården

Viktigaste politiska frågan (män)

1. Kriminalitet, migration och integration
2. Ekonomi
3. Skola och utbildning, vården
4. Försvar, energi

Diagrammet visar intresset för politik i form av en jämförelse mellan kvinnor och män.

I enkäten frågade vi även hur stort intresse eleverna har för politik. Det är bara män som svarat att de har mycket stort intresse för politik, och det är en större andel män än kvinnor som svarat att de har ganska stort intresse för politik.

Det vanligaste svaret bland kvinnorna var att man har ett mycket litet intresse, samtidigt är det inga kvinnor som svarat att intresset för politik är obefintligt.

Lågt förtroende för regeringen

En majoritet av eleverna, 50.8%, har mycket lågt eller ganska lågt förtroende för Sveriges regering.

Drygt en fjärdedel av eleverna har svarat att de har vare sig högt eller lågt förtroende för regeringen, och endast 10.2% har mycket högt eller ganska högt förtroende för regeringen. En dryg tiondel har svarat att de inte vet eller inte bryr sig om frågan.

 

Trots att förtroendet för regeringen är lågt går det bra för det största partiet i regeringen, Moderaterna. Bland kvinnorna får de en majoritet av rösterna, och bland männen delar de förstaplatsen med Sverigedemokraterna.

Stöder för (M) återspeglas dock inte på det totala resultatet. Där får högerblocket 31.9% av rösterna medan Vänsterblocket får 42.5%. Men det blir desto mer intressant när vi jämför tendensen hos kvinnor respektive män. Då ser vi att högerblocket vinner när männen får bestämma, och tvärtom vinner vänsterblocket när kvinnorna bestämmer.

Av kvinnorna röstade 31.5% på högerblocket, i det här fallet bestående av Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna (Liberalerna fick inga röster från vare sig kvinnor eller män), medan 48.5% av kvinnorna röstade på vänsterblocket.

Trots detta är Moderaterna alltså störst på kvinnosidan. Hos männen är det högersidan som har övertaget med 50% av rösterna. Här består högerblocket endast av Moderaterna och Sverigedemokraterna, eftersom
ingen av männen lagt sin röst på Kristdemokraterna eller Liberalerna. Vänsterblocket får 33.2% av männens röster. Vänsterpartiet går ungefär lika starkt på båda sidor, och får 17% av rösterna totalt.

Så här har eleverna svarat på frågan om vilket politiskt ämne de tycker är viktigast just nu.

SD: Störst bland männen − men minsta parti bland kvinnorna

Ingen av eleverna har röstat på Liberalerna, och av männen har ingen heller röstat på vare sig Miljöpartiet eller Kristdemokraterna.

Totalt sett blir Vänsterpartiet näst största parti efter Moderaterna, och Sverigedemokraterna blir tredje störst.

SD hamnar alltså på tredjeplats totalt, men det är tack vare männen och inte kvinnorna. Partiet blev nämlingen minst på kvinnornas sida. Framgången beror på att SD bland männen hamnar på samma nivå som Moderaterna med 25% vardera av rösterna. De båda partierna delar därmed på platsen som största parti.