Elevkåren tar Halloween till Solberga

Den 31 oktober börjar nu närma sig och elevkåren på Solbergagymnasiet har stora planer inför årets firande. Det planeras både kostymtävlingar, aktiviteter och fina utsmyckningar av skolan. Alla elever på Solberga får delta och fina priser kommer utdelas till vinnarna.

Halloween är en av årets stora traditioner och några som verkligen tar tag i detta är Solbergas egen elevkår som utlovar en stämningsfull miljö med tävlingar som förhoppningsvis kommer uppskattas av både skolans personal och elever.

De som har huvudansvaret för evenemanget är traditionsutskottet, som man hör på namnet har hand om alla traditioner och försöker se till att vi kan uppleva dessa på skolan. Även aktivitetsutskottet kommer vara inblandande inför halloween och ett gemensamt arbete kommer göra årets planer ännu bättre anser ordföranden för utskottet.

Utanför Halloweenplanerna har elevkåren och dess olika utskott, som omfattar de två ovannämnda plus arbetsmiljöutskottet och studentkommittén syftet att göra skolan till ett lite roligare ställe med hänsyn till önskemål från eleverna. Alla kan bli med och få påverka skolans miljö eller bidra med egna idéer. Deras arbete utgår ifrån att de gör detta ”för elever av elever”.