Ryskt besök

Natalya Zlatinka

Är Ryssland ett hot mot Sverige? Eller fruktar Ryssarna Nato? Det var ett par frågor som besvarades när Natalya Zlatinka, rysk diplomat i Sverige, var på Solberga och pratade om Sveriges relation med Ryssland.

Den svenska bilden av Ryssland är övervägande negativ, 77% av befolkningen anses ha en negativ syn på landet. Detta för att man i Sverige talar om ett “ryskt hot”. Hotbilden grundar sig i Rysslands attacker mot Krimhalvön och krigsföringsfordon, flygplan och ubåtar, som setts utanför svenska kusten. Zlatinka berättar att det ryska hotet inte alls är något som svenskarna behöver oroa sig för.

 – Vi tycker att svenska militären behöver vara lite mer försiktiga, säger hon och menar att det som militären uppfattar som ett hot inte är det.

Som försvar till de flygplan som setts utanför svenskt territorium säger Zlatinka att det är civil- eller övningsplan. Det är inte bara svenskarna som är oroade. I Ryssland känner man hur NATO-länderna omringar Ryssland. Zlatinka berättar att det är Sveriges val om vi väljer att gå med i NATO men att detta skulle öka trycket på Ryssland.

Resultatet av ett hotat Ryssland kan leda till en upprustning av deras kärnvapenresurser. Upprustning är inget att sträva mot eftersom att det kommer ställa krav på andra kärnvapenmakter inklusive USA.

Trots det kontroversiella presidentkandidaten, Donald Trump, tror Zlatinka på samarbete mellan de två stormakterna. Framförallt när det kommer till förbättrande av läget i Syrien.