Så gick det i Solbergas skolval

Norton Axelsson och Ture Engqvist Björklöf i SAB21. FOTO: SAKEUS BERG.

På onsdagen hölls skolval på Solbergagymnasiet i Arvika. Totalt 263 elever röstade i aulan under skoldagen. Högerblocket blev störst med 53,3% av rösterna, medan Vänsterblocket fick 45%.

Nedan kan du läsa om hur det gick för de olika partierna i skolvalet:

Moderaterna:

Moderaterna blev största parti med totalt 68 röster, och fick därmed 27,1% av rösterna. Det innebar en ökning från skolvalet på Solbergagymnasiet 2018 då 26,1% av eleverna röstade på partiet. Även då blev Moderaterna störst i Solbergagymnasiets skolval.

Socialdemokraterna:

Näst störst blev Socialdemokraterna, som samlade totalt 57 röster, motsvarande 22,7%. Det innebar en ökning med 0,7 procentenheter från det föregående valet då S fick 22% av rösterna på skolan.

Sverigedemokraterna

Tredje största parti blev Sverigedemokraterna med 34 röster, vilket motsvarar 13,5% av rösterna. det innebär mer än en fördubbling från 2018, då partiet fick 5,3% av rösterna.

Centerpartiet

Fjärde största parti blev Centerpartiet, med 10,8% av rösterna. Det motsvarar 27 röster i skolvalet. I det föregående valet på Solbergagymnasiet fick partiet 14,2% av rösterna.

Eleverna fick rösta med valsedlar och valkuvert. FOTO: SAKEUS BERG.

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna fick 22 röster och hamnade på femte plats bland partierna, med 8,8% av Solbergaelevernas röster. De fick en ökning med 3,8 procentenheter från 2018 då de fick 5% av rösterna.

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet fick 17 röster av eleverna och samlade därmed ihop 6,8%. Det innebär en minskning med 0,1 procentenheter från föregående valresultat 2018, då partiet fick 6,9% av rösterna.

Miljöpartiet

Miljöpartiet fick 4,7% av rösterna, motsvarande 12 röster, en minskning med 4,4 procentenheter från 2018 då de samlade 9,1% av rösterna.

Liberalerna

Liberalerna hamnar under riksdagsspärren med 3,9% av rösterna i skolvalet, det motsvarar 10 röster från Solbergagymnasiets elever. De fick 6,9% i förra valet 2018, och minskar alltså med 3 procentenheter.

Solbergagymnasiets elever röstade i skolvalet på onsdagen. FOTO: SAKEUS BERG.

Övriga

Feministiskt initiativ fick 2 röster, motsvarande 0,8%, och Piratpartiet samt Mjölbypartiet fick en röst var, motsvarande 0,4%.

Cirkeldiagrammet visar hur elverna röstade i skolvalet på Solberga.

12 ogiltiga röster

Av de 263 rösterna som lämnades i valurnan var 12 ogiltiga, varav 9 blankröster. Därmed var endast 251 röster giltiga.

Högerblocket störst

Partierna i vänsterblocket, Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet, fick tillsammans 45% av rösterna, medan högerblocket, bestående av Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna fick 53,3% av rösterna från eleverna

Det var eleverna i SAB21 som skötte skolvalet och agerade röstmottagare tillika rösträknare. På bilden nedan Norton Axelsson och Ture Engqvist i SAB21 framför valurnan.

Norton Axelsson och Ture Engqvist Björklöf i SAB21. FOTO: SAKEUS BERG.

Debatt

Dagen innan skolvalet, på tisdagen, var representanter på plats i aulan och debatterade ekonomi, kriminalitet och klimat. Eleverna fick då möjlighet att ställa frågor till politikerna. Inga representanter från Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna fanns på plats under tisdagen. Däremot fanns representanter för övriga partier på plats.

Läs om debatten mellan politikerna här.