Nedskärning i sjukvård inom Värmland

I februari kom förslaget att man skulle börja spara pengar inom sjukvården i Värmland. Detta har lett till beslut om att minska mängden nattambulanser i bl a Filipstad, och i Torsby minskas dagambulansens tjänstgöringstid med två timmar. Detta har mötts av motstånd av en del värmlänningar och landstinget föreslår att de lägger förslaget om nedskärningarna åt sidan i väntan på ett bättre förslag. I ett pressmeddelande från styrelsen skriver de att landstingsdirektören borde "utveckla den nära vården i Värmland genom fördjupat samarbete mellan ambulanssjukvård, vårdcentral och vård och omsorg".