Mycket folk på lyckad UF-mässa!

Läs om UF- i Löfbergs arena!