Meet Nicholas Waters!

Nicholas Waters. Foto: Belmin Nuhic

Han föddes i Poole, England, och har i över 20 år föreläst samt haft kurser om det engelska språket för elever – och för lärare. I april anlände Nicholas Waters till Församlingshemmet i Arvika för att upplysa Solbergagymnasiets elever om varför engelska är viktigt att kunna i dagens samhälle. Med en föreläsning fylld av bilder, personliga anekdoter och tips på hur man gör för att klara sig från böter fick han publiken att både skratta och lyssna.

 

He was born in Poole, England, and has over twenty years lectured about the English language for both students and teachers. In April, Nicholas Waters arrived to Församlingshemmet in Arvika to inform Solbergagymnasiet’s students about the importance of knowing the English language in today’s society. By creating a lecture filled with pictures, personal anecdotes, and advice on how to get out of a traffic ticket, he managed to get the audience to both laugh and listen.

 

🇸🇪 Vad är det viktigaste med att lära sig Engelska?

-Du måste utrusta dig själv med valmöjligheter, du måste kunna tillräckligt med Engelska så att du kan använda språket i varje situation du hamnar i. Det kan vara något så simpelt som att beställa mat på en restaurang och det kan vara något komplicerat som att försöka klara sig från trafikböter!

 

🇬🇧 What is the most important part about learning English?

-You have to equip yourself with choices, you have to learn enough English to be able to use it in every situation you find yourself in. That could be something as simple as ordering in a restaurant and it can be something as complicated as trying to get out of a traffic ticket!

 

🇸🇪 Tror du att det är en fördel om Engelska blir det traditionella språket i världen?

-Både ja och nej. Jag tycker att det är bra att det finns ett språk som alla kan förstå lite av. Men problemet är att människor kommer att vänja sig vid att använda ett språk. Om de t.ex. åker till Spanien kommer de inte lära sig Spanska! Om de åker till Frankrike kommer de inte lära sig Franska! Jag tycker att människor ska kunna så många språk som de vill kunna!

 

🇬🇧 Do you think that it is positive if English becomes the traditional language in the world?

-Yes and no. I think it is good that there is one language that everyone can understand some of! But the danger is that people will get used to using just one language. For example, if they go to Spain, they won’t learn Spanish, if they go to France, they won’t learn French. I think that people should have as many languages as they can have!

 

🇸🇪 Vad skulle du ge för tips till de som har svårt med att lära sig det Engelska språket?  

-Jag tror att det bästa du kan göra är att lyssna på dina lärare. Eftersom att de är de bästa experterna du kan få! De är gratis och du kan fråga dem saker, de kan rätta saker du gjort fel, samt att de kan ge dig råd. Använd din lärare! Var inte bara en passiv student, var en proaktiv student istället och ställ frågor till läraren!

 

🇬🇧 What would you say to those who have difficulties with learning English?

-I would say that the best thing you can do is to pay attention to your teachers. Because they are the best experts you can get. They are free and you can ask questions, they can correct the things you´re doing wrong and they can give you advice. Use your teacher! Don’t just be a passive learner, be a proactive one and ask the teacher questions.

 

🇸🇪 Vad anser du är den svåraste delen med att lära sig Engelska?

-Den enda saken som jag kan tycka är en utmaning är det faktum att det finns så många olika varianter av Engelska runt om i världen! Varje enskild plats har sitt eget sätt att prata Engelska på. Ibland kan det vara ett mysterium när man nyss anlänt och inte inser att de använder sitt egna tillvägagångssätt att prata Engelska på.

 

🇬🇧 What is the most difficult part about learning English?

-The only thing I would say is a challenge is the fact that there are so many different varieties of English around the world. Each particular place has its own way of using English and sometimes that can be a bit of a mystery, when you’ve first arrived and you don’t realize that they are using their own way of speaking English.

 

Bildresultat för english emoji flag