Jössefors kraftstation uppgraderas

Vattenkraftverket i Jössefors ska snart byggas om och kommer vara klart i slutet av juni och kraftstationens drift säkras i 15 år.

Kraftverket togs i bruk 1951 och ligger i Byälvens avrinningsområde. 
Cirka 4000 eluppvärmda husåll försörjs av stationen som ägs av Vattenfall och Fortum tillsammans.
Bilresande ombeds att vara uppmärksamma och extra försiktiga vid bron eftersom framkomligheten där blir begränsad.

Källa: Arvika Nyheter