Förhoppningar om Bryssel

Målet är att få åka till Bryssel till hösten. Eleverna gjorde allt i sin makt för att uppnå detta, och enligt oss lyckades de bra!

På onsdagen hölls gruppresentationer om olika ämnen med anknytning till EU i skolans bibliotek. Det var eleverna från beteendevetenskapsprogrammet i årskurs två som tillsammans höll föredrag, med målet att genom bra presentationer få åka till Bryssel i höst. Varje grupp hade valt ett varsitt ämne att diskutera, de pratade bland annat om gemensam arbetsmarknad, EU och Ukraina, flyktingmottagning- och invandring i EU, och fri rörlighet.

 

Grupperna hade allihop gjort olika affischer där de sammanfattade vad de pratade om. Grupp för grupp fick de gå fram och berätta om sina ämnen, medan deras lärare, Ulf Gustavsson, gick omkring och tog kort på dem samtidigt som han lyssnade. Detta för att han efteråt skulle kunna skicka in både kort och kommentarer på elevernas presentationer till en kommitté i Stockholm, som beslutar om eleverna ska få åka till Bryssel och besöka EU-parlamentet i höst.