”Det blev ett pussel att leta i”

 

I februari kraschade en av servrarna på Solbergagymnasiet. Trots att backup fanns tog det en dryg månad innan materialet fanns tillgängligt för eleverna igen. Projektarbeten, rapporter och inlämningsuppgifter försvann. ”Backupen gick inte att läsa tillbaka” säger IT-chef, Ola Nilsson.

– Det var ett mekaniskt fel på en hårddisk som orsakade felet, säger Arvika kommuns IT-chef, Ola Nilsson.

Trots att backup fanns av den trasiga servern tog det en dryg månad innan allt material hade återställts och fanns tillgängligt för eleverna igen.

– Det fanns backup men inte nog ”färsk” backup. Återläsningskontrollen av säkerhetskopieringen var inte gjord och materialet som såg ut att vara säkerhetskopierat gick inte att läsa tillbaka, fortsätter Nilsson.

Hanteringen av kraschen har kritiserats av såväl elever som lärare på Solberga, som anser att hanteringen skötts under all kritik, samt att det dragit ut på tiden. Och att det skulle funnits backup ifrågasätts på Solberga:

– Hälften av alla mina arbeten försvann. De har inte kommit tillbaka än, det är mycket irriterande, säger Solbergaeleven Johan Johansson.

Enligt Ola Nilsson berodde den långa tiden på att det var krångligt att leta i tidigare säkerhetskopior och få tillbaka så mycket som möjligt.

– Disken skickades till två företag specialiserade på räddning av data utan att något av dem klarade att få tillbaka något av materialet.

Om samma krasch drabbat kommunhusets anställda, hur lång tid hade det tagit innan de fått sitt material tillbaka?

– Beroende på vilken sorts data som försvunnit, allt mellan en timme till samma scenario som drabbade Solberga.

I framtiden kommer kommunen se över backupfunktionen och håller i dagsläget på att titta på en central backupfunktion för de fiberanslutna skolorna Solberga, Taserud, Centralskolan, Gateskolan, Agnetebergsskolan samt Dotteviksskolan.

– Detta skulle göra att vi får en central punkt att övervaka och kontrollera backupen istället för som nu, en per skola. 

Solsidans reporter bloggar om händelsen här.